DIS-Norge
 
  English Norsk  

Husk årsmøtet på Lillehammer 6. februar 2016

​Det kalles inn til årsmøte i DIS-Oppland
lørdag 6. februar 2016 kl 12.00 i YK-huset, Fåberggt 102, Lillehammer

Professor Tore Pryser vil først holde foredrag: "Nye kilder til slektshistorie. Eksempler fra Pryser-slekt". Han ga i 2004 ut boka "Mobilitet og mentalitet; glimt fra to hundreårs Norges-historie, belyst gjennom innvandreren Jørgen Fredrik Pryser og hans etterkommere".
Han har noen få eksemplarer igjen av boka, og som han vil selge på møtet.

Kaffepause og deretter årsmøte

SAKLISTE
Sak  1 Godkjenning av innkalling. Registrere frammøtte med stemmerett
Sak 2  Valg av møteleder, referent, to til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med referenten,
           og tellekorps
Sak  3 Godkjenning av saklista
Sak  4 Årsmelding for 2015 med vedlegg: Årsmelding fra DIS-Hadeland
Sak  5 Regnskap for 2015, med revisors erklæring
Sak  6 Innkomne forslag innen 31. januar
Sak  7 Aktivitetsplan for 2016
Sak  8 Budsjett for 2016
Sak  9 Valg av styre
Sak 10 Valg av revisor og vararevisor
Sak 11 Valg av valgkomite
Sak 12 Valg av utsendinger til landsmøte 23.-24. april i Bergen i DIS-Norge, Slekt og Data
 

Årsmøtedokumentene er tidligere sendt ut, årsberetning, årsmelding og forslag til aktivitetsplan finner du nederst i denne innkallingen. På grunn av tidsnød blir innstilling fra valgkomiteen lagt fram på møtet

Velkommen!
mvh Kjell Helge Moe, leder i DIS-Oppland

 

Trenger du fotografier til illustrasjon?

Foto: Lars Bleken/Hadeland Folkemuseums samlinger

Gjør presentasjonen av slektsmaterialet ditt enda mer spennende ved hjelp av gode illustrasjoner

Fotografier er en god kilde til informasjon i slektsforskningen, de kan fortelle oss om sosiale forhold, klesdrakt, yrke og lignende. De er også "gull verdt" når en finner familieportretter der alle familiemedlemmene er samlet. Enkelte kan være heldige å ha forfedre som ble fotografert, og ikke minst, at fotografiene er blitt bevart for ettertiden.  Andre kan helt, eller delvis mangle fotografier.

Savnet etter gode fotografier eller illustrasjoner merker en særlig når slektsbok skal utgis, eller når det skal avvikles slektsstevne. En smertelig erfaring en gjerne gjør seg, er at fotografier ikke lenger finnes, derfor er det viktig for oss i dag å ta godt vare på fotografier av familie og landskap.

 

Bli med i Norges største organisasjon for slektsforskere

Bli med i slektsforskernes fellesskap

Slektsforskning er en spennende hobby som er blitt stadig mer populært, særlig etter tv-seriene "Hvem tror du at du er?" og "Anno" er å se i beste sendetid. Disse programmene har fokus på slektshistorie og hvordan vi er knyttet til våre røtter. Det å lete seg fram til sine røtter skaper en tilhørlighet til fortiden, og gir oss følelsen av å høre til. Slektshistorie er en spennende jakt som gir oss mange aha-opplevelser, og som holder en våken langt utover i sene nattetimer.

Som slektsgransker kan du velge om du kun vil lete etter slekten på egenhånd, eller bli med i et fellesskap der du møter andre som har samme interesse som du. Som medlem i DIS-Norge kan du enkelt holde deg orientert om kurs, foredrag og annet. Som medlem har du mange fordeler, dette kan du lese mer om DIS-Norges hovedside - dit du kommer til ved å følge linken.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten nå er sendt ut på e-post, og betalingsfrisen er 20. januar. Har du ikke mottatt e-post, følg linken til DIS-Norges hovedside som du finner over for.

Velkommen til oss!
 

 

Registreringer for Svartsum sogn i Gausdal i Digitalarkivet

Gausdal historielag er et av lagene som bidrar med frivillig  registreringsarbeid i Oppland. Lille julaften ble siste tilgjengelige registreringer fra Svartsum sogn lagt ut i Digitalarkivet. Følg lenken til Gausdal historielag i Digitalpensjonatet. Her kan du se hvilke kilder som er registrert og gjort søkbare.

Hva er Digitalpensjonatet?

Digitalarkivet har en egen stab som utelukkende registrerer kildeinformasjon inn i databaser, noe som gjør det mulig å gjennomføre store registreingsprosjekter på en effektiv måte.
Digitalpensjonatet og DIS-Norge sørger for at det kommer inn ulike databaser fra hele landet. Mens DIS-Norge bidrar ved å registrerer kirkebøker og gravminner, kan gjestene i Digitalpensjonatet (DP) bestemme selv hva de vil registrere, og på denne måten bidra til å øke mangfoldet av de kildene en finner i Digitalarkivet. 
Kildene i DP kan være registrert på flere måter, enten skannet, lagt inn i tabell eller registret som en komplett avskrift. Digitalarkivet har disse kildene på lån, og kan ikke distribuere de videre.

 

Ny dugnad av kirkebokregistrering

Noen ganger er det lett å lese håndskrift! Noen ganger kan det være vanskelig,
og noen ganger nesten umulig….!

 

Tur til dokumentasjonssenteret på Kapp 2. november

Leter du etter slekt på Toten?

Bli med på omvisning 2. november kl 17.00 - 20.00 til dokumentasjonssenteret på den tidligere Melkefabrikken på Kapp.

I dokumentasjonssenteret finner du slekts- og gardsarkiv, fotoarkiv, fagbibliotek, kirkebøker og folketellinger.

Slekts- og gardsarkivet dekker først og fremst kommunene Vestre Toten og Østre Toten. Museets fotoarkiv finnes søkbart på Digitalt Museum, fagbiblioteket er tilgjengelig i basen Bibliofil.
På Mjøsmuseet avd. Kapp får du kjøpt årbøker fra Toten i tillegg til andre lokalhistoriske bøker.

Arkivet er lokalisert på tidligere Kapp Melkefabrikk på Østre Toten, og er en del av Mjøsmuseet. Deponiet på Kapp er en avdeling av Opplandsarkivet. Mjøsmuseets basisutstilling "Mjøsas ark" finner du på sjøsiden.

Det blir enkel servering, og vi trenger å vite mange som kommer. Det er derfor fint om du melder fra via mail til Tarald Koller, evt på sms: 93693742. Du finner dokumentasjonssenteret i 2.etasje på Kapp Melkefabrikk, og adressen er Fabrikkvegen 48, Kapp.

Vi sees!

 

Nytt forum for oppslag i dødsannonser og nekrologer i aviser.

Digitale dødsannonser og nekrologer

Det er opprettet et fora med oversikt og linker over søkbare dødsannonser i DIS-Norges slektsforum. Foreløpig er det ikke mange aviser som ligger inne i oversikten, men vi nevner blant annet Aftenposten. I vår region ligger det foreløpig link til Oppland Arbeiderblad og avisen Hadeland.

Logg deg inn på DIS-Norges slektsforum, dette er et fora som kun er åpent for DIS-Norges medlemmer.

Kjenner du til flere søkbare ressurser i vårt område, eller ønske å bidra med oppslag, ta kontakt med webmaster. Du kan gjerne legge inn informasjon på slektforum selv.

 

Savner du flere søkbare kilder fra Oppland i Digitalarkivet?

Kilderegistrering av kirkebøkene er en landsomfattende dugnad. Bli med på dugnaden!

DIS-Norge deltar i et prosjekt der kirkebøker skal transkriberes og legges søkbare i Digitalarkivet. Det er derfor naturlig for DIS-Oppland å bidra med kilderegistreringen i vårt område. Til dette viktige prosjektet trenger vi frivillige, både til registrering og korrekturlesing av kildene. Rent praktisk er det ofte enklere å tyde kildene når en er kjent i området. 

Vi presenterer her Tove som er vår kildekoordinator i DIS-Oppland. 

"Jeg har vært på kurs om kirkebokregistrering av søkbare kilder, altså transkriberte bøker, ikke bare skannet. DIS-Norge har vært i gang med et prosjekt med Digitalarkivet der alle kirkebøkene skal bli transkriberte, og vår forening har fått avtale med Digitalarkivet. Det betyr at vi skal være koordinatorer for få bøkene registrerte, korrekturleste og fullførte og lagt ut på arkivet. Opplæring vil følge etterhvert. La meg vite om dere er interesserte!"

Bli med på denne nasjonale dugnaden som både du selv og andre kan nyte godt av i ettertid. Erfaringen viser at du både får en god oversikt over kirkelige handlinger i området du transkriberer, og ytterligere øvelse i i å tyde kildene, så dette er en vinn-vinn situasjon. Tove tilrettelegger for deg, slik at om det finnes det kilder i ditt område som ikke er transkribert, får du anledning til å gå i gang med disse om du ønsker det.

Ta kontakt med Tove DePasquale koorinator DIS-Oppland

 Velkommen til dugnad!
 

 

Velkommen til DIS-møte på Lillehammer

Slektsprat med kaffe torsdag 15. oktober kl 18.00 - 21.00
Sted: YK-huset, Fåberggt 102, Lillehammer (ved det gamle postkontoret)
Tema: Slektsprogrammet Legacy. Vår nye Legacy-kontakt, Åsmund Skjeldnes, vil gi tips både til nye og gamle brukere.
Om bl.a. rapporter, dubletter av navn, tilpasning av skjermbilde, hjelpefunksjoner, brukerforum, facebook-grupper, youtube-videoer.
Uansett om du er ny eller gammel bruker, dette vil være en meget nyttig kveld!
Dersom vi får tid, vil vi snakke litt om nettbaserte program også: MyHeritage, Geni, mm.

Kaffepause med kringle.
Møtet er gratis og åpent for alle.

Husk - i kveld: onsdag 14. okt kl 16-18 har vi igjen "Spør en slektsgransker" på Lillehammer bibliotek.

Vil du ha hjelp til å finne gamle slektninger, kan du stikke innom her. Du kan også bestille tid.

Vel møtt!
 

 

Bergverkshistorie og genealogi

Bergverkshistorie på Hadeland - sett i et slektshistorisk perspektiv

Rune Arenfeldt Berg er forfatter av boken "Bergverk på Hadeland: en historie om mennesker og malm", utgitt i 2013 av Randsfjordmuseene AS. DIS-Hadeland utfordret ham til å bidra med en artikkel om bokprosjektet, og i denne artikkelen gir han leseren et innblikk i sin genealogiske innfallsvinkel. 

"Jeg svært fascinert av alle de glemte menneskenes historier. De lot seg finne! Som alle genealoger vet, lar denne historien seg lese gjennom dokumenter av forskjellige slag. Det går an å finne ut helt konkret hvor de bodde, hvor de arbeidet og hvilke økonomiske omstendigheter som ga rammer til livene deres. Genealogien ga meg ikke bare stunder i spenning, det ga mening.

Jeg kom inn i historien (den med stor H) kunne jeg kjenne, mens jeg helt i den andre enden kunne savne en gjenfortelling, en muntlig form, og lekte ofte med tanken at jeg burde fortelle selv. Men lenge, lenge var jeg ikke annet enn genealog på hobbybasis, og skrivingen var ikke annet enn uendelige notater som jeg lærte å organisere".   

Følg link for å lese artikkelen om Bergverk på HadelandArtiklene fra Hadeland finner du i menyen til venstre.

Boken kan du kjøpe på Hadeland Bergverksmuseum og Hadeland Folkemuseum, du kan gjerne gjøre din bestilling her

Hvis du har artikler du ønsker å publisere på DIS-Opplands hjemmeside, ta kontakt med webredaktør

 

Syndiker innhold