DIS-Norge
 
  English Norsk  

Dokumentene forteller - om formueskatt for mer enn 200 år siden

Mye å lese på Riksarkivets blogg "Dokumentene forteller"

Det siste blogginnlegget i Dokumentene forteller gjelder formuesskatten av 11. mars 1789 som påla det norske folk en engangsavgift av formue, inntekt og næring. Skatten skulle gå til å dekke den militære utrustningen av Danmark-Norge, og en omtrent likelydende forordning ble samtidig gitt for Danmark og hertugdømmene i det nåværende Nord-Tyskland.

I blogginnlegget kan du lese om Halvor Haagensen Blindern i Aker som i 1789 måtte betale 40 riksdaler i skatt av formuen sin.

Når vi går inn i kilden ekstraskatt i Digitalarkivet, ser en også at det også finnes kilder som gjelder vår region.

  • Arkivstykke nr 11 inneholder registreringer fra Gudbrandsdalen
  • Nr 50 og 51 fra Toten (og Hadeland)
  • Nr 53 og 54 fra Valdres

Blant arkivstykkene finnes også registreringer fra Hadeland, og det er fristende å trekke fram et eksempel nettopp derfra.

I eksempelet under ser vi en opptegnelse over betalt skatt av Torsten Steffensen Alm i Gran  sogn (nåværende Brandbu), kort om ham:

Torsten ble født 1725 på Alm i Brandbu, han døde i august 1807 på Alm, han ble gravlagt ved Nes kirke i Brandbu. Han var sønn av Steffen Torstensen (fca 1682-d1748) og Siri Eriksdatter (fca 1682-d før 1742). Torsten var gift med Anne Hansdatter fra Håkenstad i Lunner. Anne var født 1729, og døde 13. januar 1820 i Gran. Anne var datter av Hans Knudsen  (fca 1697-d1745) og Mari Botolfsdatter 1699-1782). Torsten og Anne ble viet 24. september 1748 i Lunner, og de fikk 10 barn. Torsten var bosatt på Alm ved folketellinga 1801, men eide og brukte også nedre Svinning i Brandbu.

I dokumentet ser vi at Torsten betalte 20 Riksdaler i skatt i 1789, dokumentet er underkrevet av lensmann Peder Gotfried Borgersen Granberg (1761-1796). Granberg var lensmann i Gran i perioden 1788-1795. Han far hadde tidligere vært lensmann i Gran.

For å se stort bilde, klikk på dokumentet under.

 

 

 

 

 

 

 

Har du slekt i Oslo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Veslemøy Hedvig Østrem

Få tips i bloggen "Slekt og slikt!" om kilder i Oslo

Det finnes flere som blogger om egen slekt, og hvordan en kan finne fram til slekten sin. Laila N. Christiansen er en av disse bloggerne. 

Laila trekker i sin blogg frem bøker og nettsteder som er relevante for en slektsforsker, hun blogger også om slektfsforsker-relaterte reiser i inn- og utland. I hennes siste innlegg finner du tips om noen av kildene du kan søke i når du besøker Oslo byarkiv. Enkelte av disse kildene er også søkbare i Digitalarkivet.

I innlegget: "Slekt i Oslo, enklere enn mange andre steder" kan du lese mer om:

  • Kirkebøkene for Oslo/Aker/Kristiania
  • Fødselsmeldinger
  • Folketellinger
  • Addressebøker for Oslo
  • Hjemstavnsforhør

Ta gjerne en titt på bloggen "Slekt og slikt!"

Les spesielt om søk i 1923-tellinga i Oslo i Liv Ofsdals blogg: Min digitale verden

Oslo byarkivs hjemmeside

Oslo byarkiv er på digitalt museum

 

 

Husk medlemsundersøkelsen

Det foregår får tiden en medlemsundersøkelse i DIS-Norge. Vi håper du har anledning til å gi oss tilbakemedling.

 

Folketellinga 1891 - hvordan finne fram i materialet?

Vil du vite mer om hvordan lete i folketellingen 1891?

Nyttig artikkel i Aftenpostens magasin, Innsikt, om hvordan du effektivt kan bruke folketellingen

Aftenposten har fått bistand av Kristian Hunskaar fra Riksarkivet, seksjon for digital tilgjengeliggjøring, til å beskrive hvordan en finner fram i tellinga. Artikkelen gir nyttige tips om hvordan du enkelt finner fram i 1891-tellinga.  
Følg linken til artikkelen: I fortiden hjemmefra.
Folketellinga for 1891 finner du på Digitalarkivet.

1891-tellingen, i korte trekk:
Folketellingen ble foretatt 2. januar 1891, og viser en overssikt over husstanden på denne bestemte dagen.

Ved hjelp av hovedsammendragene og hovedlistene identifiserer man hvilken tellingskrets et bosted tilhører, og hvilket huslistenummer bostedet har. Deretter blar man fram til huslisten og personsedlene som tilhører bostedet.
 
For landdistriktene finner en gards- og bruksnummer (matrikler). For byene finner en de aktuelle eiendommer i gaten. Hovedlisten oppgir nummeret på huslisten.
 
Takk for tips fra DIS-O/A om artikkelen i Aftenposten

 

Velkommen til Slektsforskerddagen 31. oktober 2015

Slektsforskerdagen 2015 arrangeres på Lillehammer

Tema: "Hvem tror du at du er"
          Foredragsholdere: Arnhild Skre og John Elvestad

Informasjon om foredraget, og om tid og sted kommer!

Sett av datoen allerede nå - følg med på sidene våre.

 

 

Slektstreff - god planlegging gir gode rammer

Dato: Lørdag 10. oktober 2015
Tid: kl 1100-1300
Sted: Gran bibliotek, Skolelia 3, Gran

Arrangør: DIS-Hadeland

 

Velkommen til foredrag om DNA i slektsforskningen

Tid: torsdag 17. september 2015 kl. 1800
Sted: YK-huset, Fåberggata 102, Lillehammer

Arrangør: DIS-Oppland 


 

Carl Birger van der Hagen, leder i DIS-Oslo/Akershus og en av landets fremste eksperter på medisinsk genetikk.

Han er en glimrende taler som framfører sitt budskap med overbevisning og humor.

DNA i slektsforskningen

  - Om DNA og bakgrunn for de ulike tester.
  - Mange lurer på hva slags tester som passer akkurat for dem.
  - Hva kan DNA-tester fortelle, og hva kan de ikke si noe om. 
  - Er det "skummelt" å teste seg, og hva med etiske problemstillinger?

Carl Birger van der Hagen har både hodet og biblioteket fullt av medisinsk historie. Han har også skrevet medisinsk historie selv, som den fremste fagpersonen i cytogenetikk. Tidlig i 1970-årene startet han sammen med andre prenataldiagnostikken i Norge, og han vet mye om vanskelige valg.

Cand. med. Universitetet i Oslo 1958
Spesialist i medisinsk genetikk 1971
Arbeidet ved Institutt for medisinsk genetikk, Universitetet i Oslo 1961 – 2002

 

Foto: Trygve Sundt

 

Kurs i tyding av gotisk skrift

DIS-Oppland avholder kurs i tyding av gotisk skrift.

6 kvelder med lærer og
2 kvelder uten lærer (gruppearbeid), totalt 24 timer

Tirsdager kl 18-21. Start 22. sept. Avslutning 10.nov
Sted: Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer
(nabohuset til Høgskolen, Storhove)
Kurslærer: Solveig Torp

Pris: kr 400 for medlemmer av DIS-Oppland,
kr 700 for ikke-medlemmer.
Det anbefales å kjøpe kursbok.

Nærmere opplysninger om opplegget kommer seinere.
Maks deltakerantall: 15 pers.

Meld dere på til
Kjell Helge Moe, leder DIS-Oppland

 

Søk på Digitalarkivet : Du kan komme langt med * og |

Mange ganger finner vi nyttige sider for oss som søker etter slekt.

Her er en bloggside som har mange gode tips og fått mye oppmerksomhet.

Cathrine Apelseth kommer stadig med gode oppdateringer og henvisninger på sidene.

BARNAS HJERTER TIL FEDRENE

 

Tilgang til DIS-Danmark for DIS-Norges medlemmer

Fra DIS-Norge siden sakser vi følgende informasjon

DIS-Danmark og DIS-Norge inngikk 25. januar 2014 avtale om et felles medlemsskap.

 

Syndiker innhold