DIS-Norge
 
  English Norsk  

Aktiviteter og møter


Møter i DIS-Oppland


DIS-Oppland, 25. oktober 2014, klokka 11:00

Tittel: Slektsforskerdagen 2014
Sted: First Hotel Breiseth, Lillehammer


   Jernbanegaten 1-5
Inngang fra baksiden
 

FOREDRAG:
11.15 Hans Jørgen Wallin Weihe: "Var grunnlovsfedrene rasister? - Om Grunnlovens paragraf 2
12.30 Morten Jostad: "Har dere bruk for meg?" Henrik Wergeland og Grunnlovsjubileet.
13.45 Ole Arild Vesthagen: Hvordan legge ut slektsopplysninger på internett? 
           Metoder og organisering i arbeidet.

Utstillinger. Søkehjelp. Salg av kaffe, bøker og materiell.

Arrangør: DIS-Oppland. http://op.disnorge.no


DIS-Hadeland, 1. november 2014, klokka 11:00

Tittel: DIS-Hadeland
Sted: Gran bibliotek

Temamøte kl 11- ca 1130: Hvordan registrere navn i slektsprogram.
1130-1400: Arbeidsmøte/diskusjon.

Tema for møtet er hvordan en kan registrere sine opplysninger i slektsprogrammet
 
De fleste slektsprogrammer er en database som er bygget over samme lest, og derfor bør navneregistrering være aktuelt for de fleste.
Aktuelle stikkord for temaet er:
  • Hvordan registrere navn slik at de blir søkbare i databasen?
  • Hvordan registrerer vi navn, patronymikon og/eller etternavn?
  • Navneloven og rettskrivningnormer.
  • Navnestandardisering.


DIS-Oppland, 12. november 2014, klokka 16:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Lokalhistorierommet, Lillehammer Bibliotek

Ønsker du hjelp til å "finne" gamle slektninger? 
DIS-Oppland vil hver 2. og 4. onsdag i måneden tilby hjelp fra kl 16-18 på lokalhistorierommet i 2. etasje på biblioteket i Lillehammer.

I høst vil det si at vi er til stede 10. og 24. september, 8. og 22. oktober, 12. og 26. november samt 10. desember.

Stikk innom for en uformell prat!


DIS-Oppland, 20. november 2014, klokka 18:00

Tittel: Slektsprat med kaffe
Sted: YK huset Lillehammer


DIS-Oppland, 26. november 2014, klokka 16:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Lokalhistorierommet, Lillehammer Bibliotek

Ønsker du hjelp til å "finne" gamle slektninger? 
DIS-Oppland vil hver 2. og 4. onsdag i måneden tilby hjelp fra kl 16-18 på lokalhistorierommet i 2. etasje på biblioteket i Lillehammer.

I høst vil det si at vi er til stede 10. og 24. september, 8. og 22. oktober, 12. og 26. november samt 10. desember.

Stikk innom for en uformell prat!


DIS-Hadeland, 6. desember 2014, klokka 11:00

Tittel: DIS-Hadeland
Sted: Gran bibliotek


DIS-Oppland, 10. desember 2014, klokka 16:00

Tittel: Spør en slektsgransker
Sted: Lokalhistorierommet, Lillehammer Bibliotek

Ønsker du hjelp til å "finne" gamle slektninger?
DIS-Oppland vil hver 2. og 4. onsdag i måneden tilby hjelp fra kl 16-18 på lokalhistorierommet i 2. etasje på biblioteket i Lillehammer.

I høst vil det si at vi er til stede 10. og 24. september, 8. og 22. oktober, 12. og 26. november samt 10. desember.

Stikk innom for en uformell prat!