DIS-Norge
 
  English Norsk  

Velkommen til omvisning og foredrag på Byarkivet i Oslo

Byarkivet i Oslo har mye interessant stoff for slektsforskere, bl.a. 19.000 hyllemeter papirarkiver og 700.000 fotografier. Vi inviterer derfor til spennende omvisning og foredrag om arkivmaterialet

Bli med på tur 11. mai til Byarkivet i Oslo med omvisning og foredrag kl 10:30 - kl 12:00

Etter arrangementetet kan de som ønsker det, benytte tiden til egen forskning. Lesesalen holder åpent kl 12-18 på torsdager. Slekt og Data Oslo/Akershus har vakt på lesesalen i denne perioden. De, og de dyktige ansatte i byarkivet vil hjelpe oss å finne fram i kildene.

Påmelding
Påmeldingsfrist: 4. mai 2017
Påmeldingsinfo: Dette er et tilbud for medlemmer av Slekt og Data Oppland
Kontaktperson: Synnøve Ramsrud

Hvordan komme dit?
Det er mange reisealternativer til Oslo, og de som reiser med Dovrebanen, f.eks fra Lillehammer, må ta et tog som går kl 07.14. På Gjøvikbanen har toget avgang kl 07.33 fra Gjøvik, og samme tog går kl 08.17 fra Jaren. Det er ca 15 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, eventuelt kan du benytte buss nr 34 og 54 fra Jernbanetorget til Møllerveien, som er byarkivets nærmeste holdeplass.
Du må betale reisen selv. Under foredraget spanderer Slekt og Data kaffe og noe å bite.

Sted: Maridalsveien 3, Oslo
Pris: Omvisning og foredrag er gratis, den enkelte må selv betale reisen

 

Velkommen til årsmøte og spennende "ANNO"- foredrag

​Møt en mester i steinhuggerfaget anno 1537

Fotograf: ukjent. Eier: Strix

4. februar 2017, klokka 12:00 inviterer vi til spennende foredrag med Bjørn Angell Knudtzen, deltager og steinhuggermester i sesongens ANNO

Kom på foredraget og hør mer om Nidaros, der en av de mest skjebnesvangre hendelser i norsk historie tok sted. Lær mer om den historiske bakgrunnen, om folkelivet, kosthold, helse, handel og økonomi, samfunnsklasser og ikke minst datidens etikette. 
ANNO-deltager Bjørn Angell Knudtzen vil fortelle deg hvordan det var å leve i Nidaros i 1537.
Gratis adgang, foredraget er åpent for alle.

Foredrag og årsmøte foregår i YK-huset, Fåberggata 102 i Lillehammer.

Kaffepause

Etter foredraget begynner Slekt og Data Opplands årsmøte
 
Årsmøtedokumenter er nå sendt ut til medlemmene. 
Skal du delta på årsmøtet, er det fint om du skriver ut dokumentene og tar de med. 
Vi minner om at forslag til årsmøtet må være innkommet oss innen 31. januar.
Velkommen!
 

Framtidsrettet og nyskapende landsmøte i Bergen 23.-24/4-16

   Landsmøtet i Bergen 2016                   (fotograf: Torun Sørli)

Slekt og Data er vårt nye merkevarenavn

Vi har vært to delegater fra DIS-Oppland som har deltatt på landsmøte i Bergen i helgen, vi var Kjell Helge Moe og Torun Sørli. Vårt lag er i tillegg representert i hovedstyret ved Trond Gangnes.  Totalt har vi vært 70 delegater, som har representert 30 distriktslag.

Det har vært et landsmøte med tett program, og vi kan fortelle at det skjer mye i organisasjonen for tiden. Vi gleder oss til tida vi nå går i møte.

De endringene vi vil se i første omgang, er at vi nå har endret navn til Slekt og Data. Navneendringen ble gjort i for å gi organisasjonen et langt enklere, og mer dekkende navn, samtidig som ny logo ble presentert.

Det foregår imidlertid mer, hjemmesidene får en ansiktsløftning, og de vil bli enklere å orientere seg i. Det kommer også endringer i forhold til gravminnedatabasen, og i framtida vil organisasjonen ha økt fokus på fordeler ved medlemskap.

Følg også med i genealogiske ressurser, Genress, her er vil det skje ting i løpet av de nærmeste ukene! Følg med på Slekt og Datas hjemmesider, vi vil også gi deg informasjon her, på lokallagets hjemmesider.

Les mer om ny profil og navneendringen som ble vedtatt på landsmøtet

Takk til arrangøren for et vellykket landsmøte.

 

Leter du etter personer som har flyttet ut fra Oslo i perioden 1906-1914?

Tips til kilde i Oslo folkeregisters arkiv

Mange av oss har forfedre som i en periode arbeidet og oppholdt seg i Oslo. Personer som hadde bopel i Oslo, ble registrert i folkeregisteret, og dette arkivmaterialet kan vi slektsforskere finne i Digitalarkivet. Materialet er digitalisert, men ikke søkbart. Det er avfotografert og lagt i database, slik at en må bla i materialet på egenhånd. Det er mange kort å bla i, og det kan være greit å vite at en finner personalia på partallsider, og at en enkelt kan bla i materialet ved å legge inn sidetall i feltet oppe til venstre over de avfotograferte kortene. En kan også manøvrere ved å skyve markøren som ligger over kartotekkortene.

 

Link til forsiden for registreringene 1906-1914

Vi viser her et eksempel: Juliane Egstad ble født 29. desember 1888 på Egstadbakken i Vardal. Vi kan følge hennes bosteder fra hun kom fra Vardal til Oslo 19. april 1912, og til hennes utflytting for å arbeide ved Kaufeldske gamlehjem i Vardal 19. mai 1914.

​Her tar informasjonen i folkeregisteret slutt, men en kan greit følge henne videre ved å søke på internett, selv om informasjon fra primærkildene er utilgjengelig.

Juliane Egstad ble gift med Martin Berg (1890-1929), og døde 10.7.1966. Vi finner henne gravlagt under navnet Juliane Berg Ottnes ved Sødorp i Nord-Fron (kilde: DIS-Norges gravminneregistrering).

(klikker du på bildet, tar det deg videre til folkeregisterets registreringskort).

 

 

Historisk fotoarkiv på nett

Er du på leit etter historiske fotografier?

Arkivverket lanserte i disse dager en database med historiske fotografier, databasen er søkbar, og ordnet etter fylke. Det finnes rundt to millioner bilder i Arkivverket. Foreløpig er det publisert ca 13000 fotografier i basen, og her legges det inn fotografier kontinuerlig.  Foruten at en kan søke fylkesvis, er det også mulig å søke med enkeltord. Fotobasen inneholder fotografier fra statlige arkiver, så vel som ulike privatarkiv, her finner du eksempelvis fotografier fra familiearkiver, bedriftsarkiver, fotograf- og pressearkiver. 

Det finnes også andre baser der du kan søke etter fotografier, blant annet Digitalt Museum som du også finner i vårt naboland, Sverige. I disse nettstedene kan en søke på samme måte som i Arkivverkets database.

God jakt!

 

Husk årsmøtet på Lillehammer 6. februar 2016

​Det kalles inn til årsmøte i DIS-Oppland
lørdag 6. februar 2016 kl 12.00 i YK-huset, Fåberggt 102, Lillehammer

Professor Tore Pryser vil først holde foredrag: "Nye kilder til slektshistorie. Eksempler fra Pryser-slekt". Han ga i 2004 ut boka "Mobilitet og mentalitet; glimt fra to hundreårs Norges-historie, belyst gjennom innvandreren Jørgen Fredrik Pryser og hans etterkommere".
Han har noen få eksemplarer igjen av boka, og som han vil selge på møtet.

Kaffepause og deretter årsmøte

SAKLISTE
Sak  1 Godkjenning av innkalling. Registrere frammøtte med stemmerett
Sak 2  Valg av møteleder, referent, to til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med referenten,
           og tellekorps
Sak  3 Godkjenning av saklista
Sak  4 Årsmelding for 2015 med vedlegg: Årsmelding fra DIS-Hadeland
Sak  5 Regnskap for 2015, med revisors erklæring
Sak  6 Innkomne forslag innen 31. januar
Sak  7 Aktivitetsplan for 2016
Sak  8 Budsjett for 2016
Sak  9 Valg av styre
Sak 10 Valg av revisor og vararevisor
Sak 11 Valg av valgkomite
Sak 12 Valg av utsendinger til landsmøte 23.-24. april i Bergen i DIS-Norge, Slekt og Data
 

Årsmøtedokumentene er tidligere sendt ut, årsberetning, årsmelding og forslag til aktivitetsplan finner du nederst i denne innkallingen. På grunn av tidsnød blir innstilling fra valgkomiteen lagt fram på møtet

Velkommen!
mvh Kjell Helge Moe, leder i DIS-Oppland

 

Trenger du fotografier til illustrasjon?

Foto: Lars Bleken/Hadeland Folkemuseums samlinger

Gjør presentasjonen av slektsmaterialet ditt enda mer spennende ved hjelp av gode illustrasjoner

Fotografier er en god kilde til informasjon i slektsforskningen, de kan fortelle oss om sosiale forhold, klesdrakt, yrke og lignende. De er også "gull verdt" når en finner familieportretter der alle familiemedlemmene er samlet. Enkelte kan være heldige å ha forfedre som ble fotografert, og ikke minst, at fotografiene er blitt bevart for ettertiden.  Andre kan helt, eller delvis mangle fotografier.

Savnet etter gode fotografier eller illustrasjoner merker en særlig når slektsbok skal utgis, eller når det skal avvikles slektsstevne. En smertelig erfaring en gjerne gjør seg, er at fotografier ikke lenger finnes, derfor er det viktig for oss i dag å ta godt vare på fotografier av familie og landskap.

 

Bli med i Norges største organisasjon for slektsforskere

Bli med i slektsforskernes fellesskap

Slektsforskning er en spennende hobby som er blitt stadig mer populært, særlig etter tv-seriene "Hvem tror du at du er?" og "Anno" er å se i beste sendetid. Disse programmene har fokus på slektshistorie og hvordan vi er knyttet til våre røtter. Det å lete seg fram til sine røtter skaper en tilhørlighet til fortiden, og gir oss følelsen av å høre til. Slektshistorie er en spennende jakt som gir oss mange aha-opplevelser, og som holder en våken langt utover i sene nattetimer.

Som slektsgransker kan du velge om du kun vil lete etter slekten på egenhånd, eller bli med i et fellesskap der du møter andre som har samme interesse som du. Som medlem i DIS-Norge kan du enkelt holde deg orientert om kurs, foredrag og annet. Som medlem har du mange fordeler, dette kan du lese mer om DIS-Norges hovedside - dit du kommer til ved å følge linken.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskontingenten nå er sendt ut på e-post, og betalingsfrisen er 20. januar. Har du ikke mottatt e-post, følg linken til DIS-Norges hovedside som du finner over for.

Velkommen til oss!
 

 

Registreringer for Svartsum sogn i Gausdal i Digitalarkivet

Gausdal historielag er et av lagene som bidrar med frivillig  registreringsarbeid i Oppland. Lille julaften ble siste tilgjengelige registreringer fra Svartsum sogn lagt ut i Digitalarkivet. Følg lenken til Gausdal historielag i Digitalpensjonatet. Her kan du se hvilke kilder som er registrert og gjort søkbare.

Hva er Digitalpensjonatet?

Digitalarkivet har en egen stab som utelukkende registrerer kildeinformasjon inn i databaser, noe som gjør det mulig å gjennomføre store registreingsprosjekter på en effektiv måte.
Digitalpensjonatet og DIS-Norge sørger for at det kommer inn ulike databaser fra hele landet. Mens DIS-Norge bidrar ved å registrerer kirkebøker og gravminner, kan gjestene i Digitalpensjonatet (DP) bestemme selv hva de vil registrere, og på denne måten bidra til å øke mangfoldet av de kildene en finner i Digitalarkivet. 
Kildene i DP kan være registrert på flere måter, enten skannet, lagt inn i tabell eller registret som en komplett avskrift. Digitalarkivet har disse kildene på lån, og kan ikke distribuere de videre.

 

Ny dugnad av kirkebokregistrering

Noen ganger er det lett å lese håndskrift! Noen ganger kan det være vanskelig,
og noen ganger nesten umulig….!

 

Syndiker innhold