DIS-Norge
 
  English Norsk  

Historisk fotoarkiv på nett

Er du på leit etter historiske fotografier?

Arkivverket lanserte i disse dager en database med historiske fotografier, databasen er søkbar, og ordnet etter fylke. Det finnes rundt to millioner bilder i Arkivverket. Foreløpig er det publisert ca 13000 fotografier i basen, og her legges det inn fotografier kontinuerlig.  Foruten at en kan søke fylkesvis, er det også mulig å søke med enkeltord. Fotobasen inneholder fotografier fra statlige arkiver, så vel som ulike privatarkiv, her finner du eksempelvis fotografier fra familiearkiver, bedriftsarkiver, fotograf- og pressearkiver. 

Det finnes også andre baser der du kan søke etter fotografier, blant annet Digitalt Museum som du også finner i vårt naboland, Sverige. I disse nettstedene kan en søke på samme måte som i Arkivverkets database.

God jakt!