DIS-Norge
 
  English Norsk  

Husk årsmøtet på Lillehammer 6. februar 2016

​Det kalles inn til årsmøte i DIS-Oppland
lørdag 6. februar 2016 kl 12.00 i YK-huset, Fåberggt 102, Lillehammer

Professor Tore Pryser vil først holde foredrag: "Nye kilder til slektshistorie. Eksempler fra Pryser-slekt". Han ga i 2004 ut boka "Mobilitet og mentalitet; glimt fra to hundreårs Norges-historie, belyst gjennom innvandreren Jørgen Fredrik Pryser og hans etterkommere".
Han har noen få eksemplarer igjen av boka, og som han vil selge på møtet.

Kaffepause og deretter årsmøte

SAKLISTE
Sak  1 Godkjenning av innkalling. Registrere frammøtte med stemmerett
Sak 2  Valg av møteleder, referent, to til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med referenten,
           og tellekorps
Sak  3 Godkjenning av saklista
Sak  4 Årsmelding for 2015 med vedlegg: Årsmelding fra DIS-Hadeland
Sak  5 Regnskap for 2015, med revisors erklæring
Sak  6 Innkomne forslag innen 31. januar
Sak  7 Aktivitetsplan for 2016
Sak  8 Budsjett for 2016
Sak  9 Valg av styre
Sak 10 Valg av revisor og vararevisor
Sak 11 Valg av valgkomite
Sak 12 Valg av utsendinger til landsmøte 23.-24. april i Bergen i DIS-Norge, Slekt og Data
 

Årsmøtedokumentene er tidligere sendt ut, årsberetning, årsmelding og forslag til aktivitetsplan finner du nederst i denne innkallingen. På grunn av tidsnød blir innstilling fra valgkomiteen lagt fram på møtet

Velkommen!
mvh Kjell Helge Moe, leder i DIS-Oppland