DIS-Norge
 
  English Norsk  

Kurs i tyding av gotisk skrift

DIS-Oppland avholder kurs i tyding av gotisk skrift.

6 kvelder med lærer og
2 kvelder uten lærer (gruppearbeid), totalt 24 timer

Tirsdager kl 18-21. Start 22. sept. Avslutning 10.nov
Sted: Fylkesarkivet, Fakkelgården, Lillehammer
(nabohuset til Høgskolen, Storhove)
Kurslærer: Solveig Torp

Pris: kr 400 for medlemmer av DIS-Oppland,
kr 700 for ikke-medlemmer.
Det anbefales å kjøpe kursbok.

Nærmere opplysninger om opplegget kommer seinere.
Maks deltakerantall: 15 pers.

Meld dere på til
Kjell Helge Moe, leder DIS-Oppland