DIS-Norge
 
  English Norsk  

Lenker til slektsforskning i Oppland

Lenker er en måte å forenkle oppslag til aktuelle sider på Internett. Lenkene kjennetegnes oftest ved at de vises i blå skrift med understreking. Ved å føre musepekeren over lenkenavnet, og trykke venstre museknapp, vil lenken føre deg videre til den beskrevne adressen på Internett.

Vet du om flere nyttige lenker, kan du tipse webmaster@op.disnorge.no

PS! Alle lenkene på denne siden åpner i et nytt vindu.

FOLKETELLINGER:

Landsomfattende folketellinger ble holdt i 1801, 1865, 1875 og 1900 (senere tellinger er ikke offentlig tigjengelige ennå). Mange av disse er tigjengelige på internett:

 • Digitalarkivet har folketellingene for alle kommunene i Oppland fra 1801, 1865, 1900 og 1910.
 • RHD har folketellingene fra 1865 og 1900 for alle kommuner i Oppland, og fra 1875 for en del kommuner i Oppland.

At en folketelling er komplett betyr ikke at alle personer er registrert eller at de er registrert riktig. Det forekommer feilregistreringer og uteglemmelser i kildematerialet, og tellingslister er gått tapt. Så vidt vites knytter det seg ikke slike systematiske feil (som manglende lister) til noen av Opplandskommunene.

1875-tellingen er tigjengelig hos RHD for følgende kommuner i Oppland: Fåberg, Gjøvik, Jevnaker, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, Ringebu, Sel, Skjåk, Sør-Fron, Østre Gausdal og Øyer.

Kommunegrensene har endret seg opp gjennom historien og det kan være nødvendig å lete i flere kommuner. Digitalarkivet gir mulighet til å søke etter kilder ut fra dagens kommunegrenser. Både Digitalarkivet og RHD har muligheter til landsomfattende søk, hos RHD er det også muligheter for å begrense søket til utvalgte kommuner innen et fylke.

KIRKEBØKER:

Kirkebøkene inneholder bl. annet opplysninger om døpte, konfirmerte, viede, begravede, og hvem som har flyttet inn og ut av sognet. Hvilke opplysninger som er med varierer over tid og fra sogn til sogn. Kirkebøker på nett finnes hos:

Digitalarkivet har lagt ut deler av kirkebøker fra Aurdal, Fron, Fåberg, Gran, Jevnaker, Lesja, Lom, Slidre, Valdres og Vang.

Fylkesarkivet i Oppland har publisert utdrag fra kirkebøker fra Dovre, Fåberg, Lesja, Nord-Fron, Sør-Fron og Øyer.

Gjøvik og Toten slektshistorielag har utdrag fra kirkebøker fra de kommunene som utgjør dagens kommune (nesten komplett), Vestre Toten og Østre Toten.

LOKALE INSTITUSJONER

Mjøsmuseet Opplandsarkivet avdeling Mjøsmuseet AS har særskilte deponier på Eiktunet i Gjøvik kommune og i Dokumentasjonssenteret i Kapp Melkefabrikk på Østre Toten. Arkivet har som ansvar å samle inn, bevare og formidle privatarkiv fra Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten kommuner. Museet var en av initiativtakerne til opprettelsen av Opplandsarkivet i 1981. 
Randsfjordmuseene Randsfjordmuseene består av de fire avdelingene Hadeland Folkemuseum, Hadeland Bergverksmuseum, Kittilbu Utmarksmuseum og Lands Museum. På Hadeland Folkemuseum og Lands Museum finnes arkivmateriale om slekter og garder i området. Hadeland Folkemuseum er en del av Opplandsarkivet.

PRIVATE HJEMMESIDER:

Gjøvik og Toten
Slektshistorielag
Gjøvik og Toten Slektshistorielag har samlet en rekke hjemmesider med slekter fra Gjøvik og Toten, samt noe fra andre deler av Oppland 
Ole Arild Vesthagens slektssider, i hovedsak knyttet til Vest-Oppland, men også forgreninger til andre deler av fylket.
Tor Onshus slektssider, i hovedsak fra Ringebu.
Nanna Egidius med slekt fra i hovedsak Øyer, og litt fra Ringebu.
Romanifolket Romanifolkets hjemmeside
   

GENEALOGISKE RESSURSER

Gjøvik og Toten
Slektshistorielag
Gjøvik og Toten Slektshistorielag har satt opp en side med mange interessante lenker, både i Norge og i utlandet. 
Velg lenker til andre slektsressurser på internett
DIS-Norge Lenker til en rekke genealogiske ressurser i Norge og utlandet
C.F. Scheel oversikt Nyttig oversikt fra C.F. Scheel over bl. annet bygdebøker, slektslitteratur og biografier (i Norge). Også en genealogisk ordliste og mulighet til å laste ned evighetskalender.

 

SLEKT "OVER THERE":

Digitalarkivets databaser knyttet til utvandring. Inneholder bl. annet norskættede (minst norsk far eller mor) i de amerikanske folketellingene fra en rekke stater fra 1850, lister over utflyttede fra Valdres, Gran og Jevnaker, samt emigrasjonsprotokoller fra sentrale havner og en del skipslister.

The Solem, Swiggum & Austheim ship index. Oversikt over emigrantskip og avganger/destinasjoner og ankomst. Passasjerlister (flere kommer), skipshistorikk mv.

The US Genweb project. Oversikt over slektsforskningsressurser etter stat og county. Kvaliteten variere avhengig av hvilket county det er snakk om, prosjektet er basert på at frivillige "adopterer" et county.

www.ancestry.com Folketellinger i Amerika, her koster det å få tilgang til folketellingene, dødslister osv. 14 dager fritt. Obs ved betaling med kort.

Noen counties med store norske "settlements":
 • Allamakee, Iowa (Paint Creek)
 • Dane, Wisconsin (Koshkononong Prairie)
 • Jefferson, Wisconsin (Koshkononong Prairie og Ixonia)
 • La Crosse, Wisconsin
 • La Salle, Illinois (Fox river)
 • Racine, Wisconsin (Muskego)
 • Rock, Wisconsin (Rock Prairie/Luther Valley, Jefferson Prairie)
 • Trempealeau, Wisconsin
 • Vernon, Wisconsin (Coon Valley, Coon Prairie, Westby)

Søk i Nordmenn i Amerika. Database fra Nasjonalbiblioteket basert på en samling litteratur (bøker og tidskrifter) fra det norske miljøet i USA.

Social Security Death Index. Amerikansk database over personer som er døde etter 1932. Basen er ikke helt pålitelig i forhold til personer som døde i perioden 1932-62. En beskrivelse av basen og bruk i slektsforskning finner du her.

FOTOGRAFIER I SLEKTSFORSKNING:

Digital Museum

NMU-Fotosekretariatets database gir allmenn tilgang til opplysninger om et stort antall fotografer og fotosamlinger i Norge. Basen omtaler fotografer fra fotografiets "barndom" i 1840-årene fram til 1920-tallet. Det finnes også opplysninger om firmaer i basen. Basen omfatter over 4000 fotografer og fotograffirmaer og 1500 samlinger fordelt på drøyt 950 institusjoner.

Galleri-NOR. Database med digitale versjoner av fotografier produsert i tidsperioden 1880-1950, med beskrivelser. Omfattende søkemuligheter.

Preus fotomuseum i Horten. Her er bl. annet tips om fotobevaring.

ANNET:

Slektsforskerbasen. Oversikt over slektsforskere etter fylke/kommuner, driftes når av DIS-Norge.

Nettustilling om Randi Pedersdattter Holtsæteren, som utvandret fra Gausdal til Wisconsin i 1889. Nettutstillingen er basert på en vandreutstilling som bl. annet er vist på biblioteket i Lillehammer høsten 2001.

On-line kurs i gotisk handskrift fra Universitetet i Bergen. Anbefales!

Mormonerkirkens slektsdatabaser. Web-versjonen er under oppbygging og det mangler fortsatt mye. Data for Norge (IGI)er på plass, men er langt fra fullstendige.

Cyndi's list of Genealogy sites on the Internet. Mer enn 80.000 linker til nettsteder av interesse for slektsforskere.

Dokumentasjonsprosjektet (fra Universitet i Oslo). Mulighet for søk bl. annet i Diplomatarium Norvegicum og Olav Rygh: Norske Gaardnavne. Disse basene er krysskoblet.

www.slekt.no Her finner du mange nybegynner tips og andre nyttige tips.