DIS-Norge
 
  English Norsk  

Leter du etter personer som har flyttet ut fra Oslo i perioden 1906-1914?

Tips til kilde i Oslo folkeregisters arkiv

Mange av oss har forfedre som i en periode arbeidet og oppholdt seg i Oslo. Personer som hadde bopel i Oslo, ble registrert i folkeregisteret, og dette arkivmaterialet kan vi slektsforskere finne i Digitalarkivet. Materialet er digitalisert, men ikke søkbart. Det er avfotografert og lagt i database, slik at en må bla i materialet på egenhånd. Det er mange kort å bla i, og det kan være greit å vite at en finner personalia på partallsider, og at en enkelt kan bla i materialet ved å legge inn sidetall i feltet oppe til venstre over de avfotograferte kortene. En kan også manøvrere ved å skyve markøren som ligger over kartotekkortene.

 

Link til forsiden for registreringene 1906-1914

Vi viser her et eksempel: Juliane Egstad ble født 29. desember 1888 på Egstadbakken i Vardal. Vi kan følge hennes bosteder fra hun kom fra Vardal til Oslo 19. april 1912, og til hennes utflytting for å arbeide ved Kaufeldske gamlehjem i Vardal 19. mai 1914.

​Her tar informasjonen i folkeregisteret slutt, men en kan greit følge henne videre ved å søke på internett, selv om informasjon fra primærkildene er utilgjengelig.

Juliane Egstad ble gift med Martin Berg (1890-1929), og døde 10.7.1966. Vi finner henne gravlagt under navnet Juliane Berg Ottnes ved Sødorp i Nord-Fron (kilde: DIS-Norges gravminneregistrering).

(klikker du på bildet, tar det deg videre til folkeregisterets registreringskort).