DIS-Norge
 
  English Norsk  

Tur til dokumentasjonssenteret på Kapp 2. november

Leter du etter slekt på Toten?

Bli med på omvisning 2. november kl 17.00 - 20.00 til dokumentasjonssenteret på den tidligere Melkefabrikken på Kapp.

I dokumentasjonssenteret finner du slekts- og gardsarkiv, fotoarkiv, fagbibliotek, kirkebøker og folketellinger.

Slekts- og gardsarkivet dekker først og fremst kommunene Vestre Toten og Østre Toten. Museets fotoarkiv finnes søkbart på Digitalt Museum, fagbiblioteket er tilgjengelig i basen Bibliofil.
På Mjøsmuseet avd. Kapp får du kjøpt årbøker fra Toten i tillegg til andre lokalhistoriske bøker.

Arkivet er lokalisert på tidligere Kapp Melkefabrikk på Østre Toten, og er en del av Mjøsmuseet. Deponiet på Kapp er en avdeling av Opplandsarkivet. Mjøsmuseets basisutstilling "Mjøsas ark" finner du på sjøsiden.

Det blir enkel servering, og vi trenger å vite mange som kommer. Det er derfor fint om du melder fra via mail til Tarald Koller, evt på sms: 93693742. Du finner dokumentasjonssenteret i 2.etasje på Kapp Melkefabrikk, og adressen er Fabrikkvegen 48, Kapp.

Vi sees!

 

Nytt forum for oppslag i dødsannonser og nekrologer i aviser.

Digitale dødsannonser og nekrologer

Det er opprettet et fora med oversikt og linker over søkbare dødsannonser i DIS-Norges slektsforum. Foreløpig er det ikke mange aviser som ligger inne i oversikten, men vi nevner blant annet Aftenposten. I vår region ligger det foreløpig link til Oppland Arbeiderblad og avisen Hadeland.

Logg deg inn på DIS-Norges slektsforum, dette er et fora som kun er åpent for DIS-Norges medlemmer.

Kjenner du til flere søkbare ressurser i vårt område, eller ønske å bidra med oppslag, ta kontakt med webmaster. Du kan gjerne legge inn informasjon på slektforum selv.

 

Savner du flere søkbare kilder fra Oppland i Digitalarkivet?

Kilderegistrering av kirkebøkene er en landsomfattende dugnad. Bli med på dugnaden!

DIS-Norge deltar i et prosjekt der kirkebøker skal transkriberes og legges søkbare i Digitalarkivet. Det er derfor naturlig for DIS-Oppland å bidra med kilderegistreringen i vårt område. Til dette viktige prosjektet trenger vi frivillige, både til registrering og korrekturlesing av kildene. Rent praktisk er det ofte enklere å tyde kildene når en er kjent i området. 

Vi presenterer her Tove som er vår kildekoordinator i DIS-Oppland. 

"Jeg har vært på kurs om kirkebokregistrering av søkbare kilder, altså transkriberte bøker, ikke bare skannet. DIS-Norge har vært i gang med et prosjekt med Digitalarkivet der alle kirkebøkene skal bli transkriberte, og vår forening har fått avtale med Digitalarkivet. Det betyr at vi skal være koordinatorer for få bøkene registrerte, korrekturleste og fullførte og lagt ut på arkivet. Opplæring vil følge etterhvert. La meg vite om dere er interesserte!"

Bli med på denne nasjonale dugnaden som både du selv og andre kan nyte godt av i ettertid. Erfaringen viser at du både får en god oversikt over kirkelige handlinger i området du transkriberer, og ytterligere øvelse i i å tyde kildene, så dette er en vinn-vinn situasjon. Tove tilrettelegger for deg, slik at om det finnes det kilder i ditt område som ikke er transkribert, får du anledning til å gå i gang med disse om du ønsker det.

Ta kontakt med Tove DePasquale koorinator DIS-Oppland

 Velkommen til dugnad!
 

 

Velkommen til DIS-møte på Lillehammer

Slektsprat med kaffe torsdag 15. oktober kl 18.00 - 21.00
Sted: YK-huset, Fåberggt 102, Lillehammer (ved det gamle postkontoret)
Tema: Slektsprogrammet Legacy. Vår nye Legacy-kontakt, Åsmund Skjeldnes, vil gi tips både til nye og gamle brukere.
Om bl.a. rapporter, dubletter av navn, tilpasning av skjermbilde, hjelpefunksjoner, brukerforum, facebook-grupper, youtube-videoer.
Uansett om du er ny eller gammel bruker, dette vil være en meget nyttig kveld!
Dersom vi får tid, vil vi snakke litt om nettbaserte program også: MyHeritage, Geni, mm.

Kaffepause med kringle.
Møtet er gratis og åpent for alle.

Husk - i kveld: onsdag 14. okt kl 16-18 har vi igjen "Spør en slektsgransker" på Lillehammer bibliotek.

Vil du ha hjelp til å finne gamle slektninger, kan du stikke innom her. Du kan også bestille tid.

Vel møtt!
 

 

Bergverkshistorie og genealogi

Bergverkshistorie på Hadeland - sett i et slektshistorisk perspektiv

Rune Arenfeldt Berg er forfatter av boken "Bergverk på Hadeland: en historie om mennesker og malm", utgitt i 2013 av Randsfjordmuseene AS. DIS-Hadeland utfordret ham til å bidra med en artikkel om bokprosjektet, og i denne artikkelen gir han leseren et innblikk i sin genealogiske innfallsvinkel. 

"Jeg svært fascinert av alle de glemte menneskenes historier. De lot seg finne! Som alle genealoger vet, lar denne historien seg lese gjennom dokumenter av forskjellige slag. Det går an å finne ut helt konkret hvor de bodde, hvor de arbeidet og hvilke økonomiske omstendigheter som ga rammer til livene deres. Genealogien ga meg ikke bare stunder i spenning, det ga mening.

Jeg kom inn i historien (den med stor H) kunne jeg kjenne, mens jeg helt i den andre enden kunne savne en gjenfortelling, en muntlig form, og lekte ofte med tanken at jeg burde fortelle selv. Men lenge, lenge var jeg ikke annet enn genealog på hobbybasis, og skrivingen var ikke annet enn uendelige notater som jeg lærte å organisere".   

Følg link for å lese artikkelen om Bergverk på HadelandArtiklene fra Hadeland finner du i menyen til venstre.

Boken kan du kjøpe på Hadeland Bergverksmuseum og Hadeland Folkemuseum, du kan gjerne gjøre din bestilling her

Hvis du har artikler du ønsker å publisere på DIS-Opplands hjemmeside, ta kontakt med webredaktør

 

Dokumentene forteller - om formueskatt for mer enn 200 år siden

Mye å lese på Riksarkivets blogg "Dokumentene forteller"

Det siste blogginnlegget i Dokumentene forteller gjelder formuesskatten av 11. mars 1789 som påla det norske folk en engangsavgift av formue, inntekt og næring. Skatten skulle gå til å dekke den militære utrustningen av Danmark-Norge, og en omtrent likelydende forordning ble samtidig gitt for Danmark og hertugdømmene i det nåværende Nord-Tyskland.

I blogginnlegget kan du lese om Halvor Haagensen Blindern i Aker som i 1789 måtte betale 40 riksdaler i skatt av formuen sin.

Når vi går inn i kilden ekstraskatt i Digitalarkivet, ser en også at det også finnes kilder som gjelder vår region.

  • Arkivstykke nr 11 inneholder registreringer fra Gudbrandsdalen
  • Nr 50 og 51 fra Toten (og Hadeland)
  • Nr 53 og 54 fra Valdres

Blant arkivstykkene finnes også registreringer fra Hadeland, og det er fristende å trekke fram et eksempel nettopp derfra.

I eksempelet under ser vi en opptegnelse over betalt skatt av Torsten Steffensen Alm i Gran sogn (nåværende Brandbu), kort om ham:

Torsten ble født 1725 på Alm i Brandbu, han døde i august 1807 på Alm, han ble gravlagt ved Nes kirke i Brandbu. Han var sønn av Steffen Torstensen (fca 1682-d1748) og Siri Eriksdatter (fca 1682-d før 1742). Torsten var gift med Anne Hansdatter fra Håkenstad i Lunner. Anne var født 1729, og døde 13. januar 1820 i Gran. Anne var datter av Hans Knudsen  (fca 1697-d1745) og Mari Botolfsdatter 1699-1782). Torsten og Anne ble viet 24. september 1748 i Lunner, og de fikk 10 barn. Torsten var bosatt på Alm ved folketellinga 1801, men eide og brukte også nedre Svinning i Brandbu.

I dokumentet ser vi at Torsten betalte 20 Riksdaler i skatt i 1789, dokumentet er underkrevet av lensmann Peder Gotfried Borgersen Granberg (1761-1796). Granberg var lensmann i Gran i perioden 1788-1795. Han far hadde tidligere vært lensmann i Gran.

Vil du se dokumentet i stort format, må du klikke på bildet.

 

Har du slekt i Oslo?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Veslemøy Hedvig Østrem

Få tips i bloggen "Slekt og slikt!" om kilder i Oslo

Det finnes flere som blogger om egen slekt, og hvordan en kan finne fram til slekten sin. Laila N. Christiansen er en av disse bloggerne. 

Laila trekker i sin blogg frem bøker og nettsteder som er relevante for en slektsforsker, hun blogger også om slektfsforsker-relaterte reiser i inn- og utland. I hennes siste innlegg finner du tips om noen av kildene du kan søke i når du besøker Oslo byarkiv. Enkelte av disse kildene er også søkbare i Digitalarkivet.

I innlegget: "Slekt i Oslo, enklere enn mange andre steder" kan du lese mer om:

  • Kirkebøkene for Oslo/Aker/Kristiania
  • Fødselsmeldinger
  • Folketellinger
  • Addressebøker for Oslo
  • Hjemstavnsforhør

Ta gjerne en titt på bloggen "Slekt og slikt!"

Les spesielt om søk i 1923-tellinga i Oslo i Liv Ofsdals blogg: Min digitale verden

Oslo byarkivs hjemmeside

Oslo byarkiv er på digitalt museum

 

 

Husk medlemsundersøkelsen

Det foregår får tiden en medlemsundersøkelse i DIS-Norge. Vi håper du har anledning til å gi oss tilbakemedling.

 

Folketellinga 1891 - hvordan finne fram i materialet?

Vil du vite mer om hvordan lete i folketellingen 1891?

Nyttig artikkel i Aftenpostens magasin, Innsikt, om hvordan du effektivt kan bruke folketellingen

Aftenposten har fått bistand av Kristian Hunskaar fra Riksarkivet, seksjon for digital tilgjengeliggjøring, til å beskrive hvordan en finner fram i tellinga. Artikkelen gir nyttige tips om hvordan du enkelt finner fram i 1891-tellinga.  
Følg linken til artikkelen: I fortiden hjemmefra.
Folketellinga for 1891 finner du på Digitalarkivet.

1891-tellingen, i korte trekk:
Folketellingen ble foretatt 2. januar 1891, og viser en overssikt over husstanden på denne bestemte dagen.

Ved hjelp av hovedsammendragene og hovedlistene identifiserer man hvilken tellingskrets et bosted tilhører, og hvilket huslistenummer bostedet har. Deretter blar man fram til huslisten og personsedlene som tilhører bostedet.
 
For landdistriktene finner en gards- og bruksnummer (matrikler). For byene finner en de aktuelle eiendommer i gaten. Hovedlisten oppgir nummeret på huslisten.
 
Takk for tips fra DIS-O/A om artikkelen i Aftenposten

 

Velkommen til Slektsforskerddagen 31. oktober 2015

Slektsforskerdagen lørdag 31. oktober kl 1100-1500

Arrangementet avvikles på First Hotel Breiseth
Adresse: Jernbanegaten 5, Lillehammer

Program for dagen:

kl 1200-1245: "Livshistorier fra vår nære fortid, om å være brobygger og kulturbærer mellom generasjonene" v/John Elvestad

kl 1330-1415: "Frå faktafunn til forteljing" v/Arnhild Skre

Veiledning om slekt før og etter foredragene

Utstillinger, salg av materiell og kaffe

Gratis inngang

Velkommen!
 

 

Syndiker innhold