DIS-Norge
 
  English Norsk  

Ny dugnad av kirkebokregistrering

Noen ganger er det lett å lese håndskrift! Noen ganger kan det være vanskelig,
og noen ganger nesten umulig….!

Vi som har slektsgransking som en hobby, kan finne det å lese håndskrevne kilder som en flott utfordring… men også en prøvelse som kan få oss til å legge til side… og til slutt legge vekk eller hoppe over noen svært interessante forfedre!

Ikke alle prester eller klokkere var like tydelige i sin håndskrift, og har gitt oss etterkommere noen grå hår i hodet, i verste fall noen hull i vår anetavle og historie.
Noen av oss leser gotisk skrift så lett som bare det, og finner alt vi leter etter i håndskrevne skrifter på Statsarkivet på Hamar, eller til nød de kildene som er skannet og ligger i Digitalarkivet. Andre har problemer med begge, og vil bare lese det er skrevet i dagens PC-skrift.

Det går an å få overført, eller transkribert som det heter, innføringene fra håndskrift til greit moderne skrift og oppsett, og å gjøre navn, datoer, stedsnavn søkbare på Digitalarkivet. En god del kirkebøker har blitt transkribert, men noen fylker ligger etter, og blant annet Oppland har mange kirkebøker som ikke er søkbare. Det har jo foregått en rask utvikling innen data de senere årene.
Jeg har tatt på meg ”jobben” med å koordinere det arbeidet som er igjen i fylket vårt, og til det, trenger jeg din hjelp! Arbeidet i denne dugnaden består i å registrere/skrive av det som er skrevet i kirkebøkene, men det må legges inn i et bestemt dataprogram, som DIS-Norge, Slekt og Data, har utviklet i de siste årene. Du får hjelp til hvordan det skal gjøres, og DIS-Oppland ønker å gi et ”kurs” i registrering på nyåret. Derfor håper jeg du melder din interesse for dette, ved å ta kontakt med meg, Tove Brendryen DePasquale på telefon 977 27 053, eller på e-post
En del kommuner/prestegjeld har gjort et flott arbeid med dette tidligere, ved avskrifter av kirkebøker, mange historielag har gjort det, og enkeltpersoner. Imidlertid ønskes nå en overføring slik at alt er søkbart på PC eller andre mobile data.

Registrering er et artig arbeid for den som liker den slags, og det er absolutt en fordel om du kan registrere i en kommune/sokn der du er kjent – slik at gardsnavn er ganske kjent og familienavn. Det er nettopp dette som gjør det artig synes jeg!
Kanskje du har allerede gjort noe av dette, og da er det viktig at jeg får vite det, og at du vil fortsette med arbeidet. Kanskje du er bare litt interessert, ta da steget og ta kontakt, og vi får en fin start i din kommune. Kanskje du kan få med deg en annen slektsgranskervenn, det er helt sikkert trivelig å kunne være flere om arbeidet!