DIS-Norge
 
  English Norsk  

Oversikt over lokale kilder i Oppland

Her finner du lenker til, eller informasjon om, kilder du ikke finner i Digitalarkivet.
Kildene er sortert alfabetisk etter område.

KILDER I GAUSDAL

Navneliste over folk som utvandret til USA fra Gausdal 1845-1870 (etter kirkeboken).
Registrert av Jan Olav Skaug.
Klikk deg inn fra menyen til venstre

KILDER PÅ HADELAND

Hadeland Folkemuseum har et rikholdig arkiv av lokale kilder. Det er ikke utgitt noen slekts- og gardshistorie for Hadeland, men i museets arkiv finnes blant annet 10 hyllemeter håndskrevet materiale av gards- og slektshistorie. Dette er kjent som Randi Bjørkviks arkiv, og favner perioden ca 1700-1910. Materialet fra 1700-ca 1880 er avfotografert og lagt på DVD, denne kan kjøpes på museet. DVD kan bestilles ved å kontakte Hadeland Folkemuseum.

Museet har også et rikholdig fotoarkiv. Av annet slektsrelatert matriale, har museet komplett samling av avisen Hadeland og det finnes et bibliotek med godt utvalg lokal litteratur, bla komplett samling av bygdebøker og årbøker fra Hadeland og regionene i nærheten, i tillegg til andre kilder som er interessante for slektsforskeren. Hadeland Folkemuseum har også «Peder Nelson samlingen», en hadelandsk/amerikansk boksamling, innholdet i samlingen er søkbar på nett:  http://www.nb.no/baser/nelson/

Besøk i arkivene på Hadeland Folkemuseum gjøres etter avtale. Ta gjerne kontakt med museet for å vite mer om hva deres rikholdige bibliotek og samlinger inneholder.
I Randsfjordmuseenes avdeling, Lands Museum, finnes også en lokalsamling finnes også slektsmateriale og en lokal boksamling.

Felles portal for Hadeland Folkemuseum og Lands Museum er: www.randsfjordmuseene.no

Gran biblioteks lokalsamling
Lokalsamlingen på Gran bibliotek utgjør ca. 1000 enheter, mesteparten trykt materiale, om Gran og Hadeland. Det finnes også et mindre utvalg på avdelinga på Brandbu.

Av Innholdet:
«Hadeland bygdebok», og et lite utvalg av andre bygdebøker (bl.a. «Boka om Land»), «Norske gardsbruk».
Årbøker:  «Årbok for Hadeland», «Årbok for Land», «Mjøsmuseet» (tidl. «Totn»),  «Årbok Fortidsminneforeningen».

«Brandbu’stikka», redaktør Helge Stenersen (komplett i 50 hefter, med register).

Tidsskrift: «Tidsskrift for Vest-Oppland slektshistorielag», «Brua» (medlemsavis for Hadelandslaget i Amerika, årganger av «Norsk slektshistorisk tidsskrift» (1940-80), «Gamalt frå Hadeland».

Trykte folketellinger for Gran og Brandbu (1801-1865-1875-1900-1910), samt et utvalg andre kommuner.

Mikrofilmer med folketellinger og kirkebøker for Gran og Brandbu (men vi har ikke mikrofilmapparat).

Jubileumsberetninger fra lag, foreninger og bedrifter.

Skjønnlitteratur av lokale forfattere.

Bøker OM slektsgransking.

Gamle bilder: «Hadelandskalendar’n» (1980-2009), «Jarenkalenderen» (2004-)

Kundeaviser: Grantoppen, Brandbuavisen/Brandbukampen

Russeaviser

En liten samling med musikk-cd’er fra området.

Filmer o.a.: «Brandbu i vår og sommer» (fra 50-årene, dvd)

«Randi Bjørkviks arkiv digitalisert» (for bruk på PC) (se omtale under Hadeland Folkemuseum).

Gran og Granvollen i tidsrommet 1945-47» «På kirkevangen : Granavollen 1152-1991» (begge: VHS)

Klipparkiv (ikke oppdatert)

KILDER PÅ TOTEN

Nogle oplysninger om sognepræsterne i det samlede Totens kald efter reformasjonen
Registrert av Kjell-Erik Andal

Vestoppland slektshistorielag avd. Gjøvik og Toten (Gjøvik og Toten slektshistorielag) har publisert kilder fra Oppland som ligger på DIS-Norges nettsider.
Klikk deg inn fra menyen til venstre
 

DIGITALT MUSEUM

Søkbar database med fotografier. Du kan søke på ditt område/museum på Digitalt Museum.

DIGITALE FORTELLINGER

Her kan du se og høre digitale fortellinger fra Oppland

NYTTIGE SKJEMA

Anetavler etter Stadonitz system.

En forklaring til systemet: hovedperson (og den eneste kjønnsnøytrale i oppsettet) er nr 1
Denne ganger du med to og nummererer da hovedpersonens far som nr. 2, hovedpersonens mor nr. 3, nr. 2 sin far er nr. 4, nr 2 sin mor er 4 + 1 osv. osv.