DIS-Norge
 
  English Norsk  

Registreringer for Svartsum sogn i Gausdal i Digitalarkivet

Gausdal historielag er et av lagene som bidrar med frivillig  registreringsarbeid i Oppland. Lille julaften ble siste tilgjengelige registreringer fra Svartsum sogn lagt ut i Digitalarkivet. Følg lenken til Gausdal historielag i Digitalpensjonatet. Her kan du se hvilke kilder som er registrert og gjort søkbare.

Hva er Digitalpensjonatet?

Digitalarkivet har en egen stab som utelukkende registrerer kildeinformasjon inn i databaser, noe som gjør det mulig å gjennomføre store registreingsprosjekter på en effektiv måte.
Digitalpensjonatet og DIS-Norge sørger for at det kommer inn ulike databaser fra hele landet. Mens DIS-Norge bidrar ved å registrerer kirkebøker og gravminner, kan gjestene i Digitalpensjonatet (DP) bestemme selv hva de vil registrere, og på denne måten bidra til å øke mangfoldet av de kildene en finner i Digitalarkivet. 
Kildene i DP kan være registrert på flere måter, enten skannet, lagt inn i tabell eller registret som en komplett avskrift. Digitalarkivet har disse kildene på lån, og kan ikke distribuere de videre.

Orienter deg gjerne i DP, kanskje finner du kilden du manglet i din slektsforskning. Disse kildene finnes fra Oppland pr. 1/1-16 i DP:

 • Bygdebøkene for Lesja og Dovre
   
 • Gausdal Historielag
   
 • Gjøvik og Toten slektshistorielag
   
 • Ola Helge Fløene
   
 • Valdres Slektshistorielag
   
 • Vestoppland slektshistorielag