DIS-Norge
 
  English Norsk  

Slekt og Data Oppland

SLEKT OG DATAS LAG I OPPLAND

SLEKT OG DATA OPPLAND ble stiftet 12. desember 1998, og er lokallaget av
DIS-Norge Slekt og Data i Oppland fylke. DIS-Oppland har hovedsakelig møtested i Fåberggata 102 på Lillehammer.

SLEKT OG DATA HADELAND ble etablert 2. november 2013, og er en lokalgruppe under Slekt og Data Oppland. Slekt og Data Hadeland har hatt sitt møtested på Gran bibliotek, Skolelia 3 i Gran. Målet for Slekt og Data  Hadeland er at slektsgranskere skal finne likesinnede i nærområdet, og ha mulighet til å sette av faste dager til å arbeide med slekt.

Slekt og Data Hadeland - gruppa ligger per i dag "på is". Vi håper å komme i gang igjen. Ta kontakt om du kan bidra til dette.

Hva driver vi med?

Formålet med foreningen Slekt og Data er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie der databehandling og internett er en naturlig del av forskningen. Målet vårt er å spre kunnskap om og stimulere til slektsforskning.

Slekt og Data Oppland vil skape et lokalt forum for medlemmer bosatt i Oppland. Dette gjøvr vi gjennom medlemsmøter og andre arrangementer. Vi tilrettelegger også for samarbeid og informasjonsutveksling medlemmene i mellom. Vi vil bidra til at "nye" slekstforskere får hjelp og veiledning, for eksempel gjennom kurs.

Medlemskapet i Slekt og Data Norge koster for tiden kr 450,- per år. Som medlem, bosatt i Oppland, blir du automatisk medlem i Slekt og Data Oppland. 

Dersom du ikke er medlem, men ønsker å melde deg inn, kan du bruke innmeldingsskjemaet.

Når medlemskapet er opprettet, får du tilsendt brukernavn og passord. Dette kan du bruke eksempelvis i slektsforum. Brukernav og passord bruker du også når du er inne på Min Medlemsside, der kan du legge inn informasjon om deg selv.

Tillitsvalgte
Medlemmer av foreningens tillitsverv velges av årsmøtet som avholdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmenes funksjonstid er to år, og fordeling av verv, bortsett fra leder, skjer når styret konstituerer seg.
Se oppdatert informasjon over foreningens 
tillitsvalgte.