DIS-Norge
 
  English Norsk  

Trenger du fotografier til illustrasjon?

Foto: Lars Bleken/Hadeland Folkemuseums samlinger

Gjør presentasjonen av slektsmaterialet ditt enda mer spennende ved hjelp av gode illustrasjoner

Fotografier er en god kilde til informasjon i slektsforskningen, de kan fortelle oss om sosiale forhold, klesdrakt, yrke og lignende. De er også "gull verdt" når en finner familieportretter der alle familiemedlemmene er samlet. Enkelte kan være heldige å ha forfedre som ble fotografert, og ikke minst, at fotografiene er blitt bevart for ettertiden.  Andre kan helt, eller delvis mangle fotografier.

Savnet etter gode fotografier eller illustrasjoner merker en særlig når slektsbok skal utgis, eller når det skal avvikles slektsstevne. En smertelig erfaring en gjerne gjør seg, er at fotografier ikke lenger finnes, derfor er det viktig for oss i dag å ta godt vare på fotografier av familie og landskap.

Bruk av illustrasjoner
Skal en skal dele slektsinformasjon med andre, og ønsker å legge til illustrasjonsbilder, kan en henvende seg til arkiver og museer der fotografier blir bevart. En kan for eksempel legge til kart, postkort og fotografier for å gjøre presentasjonen enda mer interessant for andre. Et enkelt grep er for eksempel å legge inn illustrasjoner av arbeidsredskap når du skal illustrere husmorens daglige plikter, eller skomakerredskaper om en av dine forfedre var skomaker og husmann. Sett deg imidlertid inn i lovverket når du skal bruke andres fotografier eller kartutdrag. Låner du fotografier av familiemedlemmer, husk da å kreditere eier.

Skal du søke etter fotografier på internett, finnes det en jungel der ute. Vi har valgt museenes egen database, Digitalt museum, der en feks. kan søke på stedsnavn, emne og annet. Av de billedsamlingene som ikke er søkbare, og det siste vi har fanget opp på facebook er: "Det gamle Norge". Det kan også være nyttig å vite litt om hvilke hensyn en bør ta når en legger ut eller henter inn fotografier fra nettet.

Lykke til!